SGO

A SGO ven de presentar alegacións a este proxecto, nas que se solicita que se rexeite o EIA e se desestime o proxecto polo impacto ambiental crítico e irreversible sobre a Zona de Especial Protección para as Aves (ZEPA ES0000373) Ría de Foz e Zona de Especial Conservación (ZEC ES1120011) Ría de Foz-Masma.

Presentáronse escrito de alegacións ante o Servizo Provincial de Costas en Lugo e cartas ante a Dirección Xeral de Patrimonio Natural e a Xefatura Territorial da CMATV de Lugo solicitando o seu posicionamento informando negativamente do proxecto.

DESCARGAR DOCUMENTO DE ALEGACIÓNS

DESCARGAR NOTA DE PRENSA